گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 568
تاریخ ثبت 1439/02/15
رفع خواطر و چگونگی تفکر

سلام علیکم
الف)برای رفع خواطر چه باید کرد؟
ب)اینجانب نمی توانم در آیات الهی ومسئله نفس تفکر کنم و اصلا تمرکز ندارم چه عملی باید انجام دهم؟ واساسا انسان در چه زمانی و چه مواردی تفکر کندبهتراست؟
انشاءاله خداوند توفیقات روز افزون نصیب شما بگرداند
هوالعلیم
خطوراتی که برای انسان عارض می شود ناشی از فعالیّت قوّۀ وهمیّه ومتخیّله است وآن حاصل دو نکته می باشد: اول ضعف ونقصان قوّۀ عاقله. دوم حوادث وجریانات روز مره که صورت مثالی آن در نفس باقی می ماند .برای رفع نقصان عقلی مطالعه و تفکّر در مطالب بجای مانده از علمای الهی و عرفاءباللَه همراه با انجام برنامه سلوکی وتهذیب وتربیت نفس ضروری است و برای مسئله دوّم عدم پرداختن به اخبار و وقایعی است که هیچ نفعی برای انسان ندارد. و به طور کلی هر چه قوه متخیّله انسان را تقویت کند باید از آن دوری کرد .مثل مشاهده فیلمهای بیهوده وشنیدن اخبار و حوادث و صحبت از وقایع روزمره خارجی وغیره و باید توجه داشت که از بدترین ومخرب ترین کارها در مسئله خطورات گناهان است که موجب تضعیف قوه عاقله و تقویت قوای واهمه ومتخیّله می شود و بزرگان برای تقویت نفس در مقابله با خطورات دستور توجه نفس را می دادند . یعنی انسان حداقل در شبانه روز بیست دقیقه ذهن خود را از صورتی پاک گرداند و نگذارد خطوری برای او حاصل شود . البته در این زمینه مطالب دیگری هم هست و براین اساس پاسخ سؤال دوم نیز روشن شد . بهترین وقت برای تفکّر در نفس نیم ساعت قبل از طلوع فجر است.