گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 569
تاریخ ثبت 1439/02/15
رفع مشکلات اعتقادی

سلام من پانزده ساله هستم ومشکلات اعتقادی بسیاری دارم
درست است میتوانم به ظاهرخدا را اثبات کنم اما ازدرون ایمانی که مرا وادار به عمل کند ندارم و بسیار به گناه الوده میشوم من که نه پدر شما را میشناسم و نمیتوانم از کتب ایشان چیزی سر در بیاورم لطفا مرا راهنمایی کنید و اگر کتابی در این زمینه که اعتقاداتم را بتواند شکل دهد و ساده هم باشد به من معرفی کنید. یک سؤال دیگر در سوره بقره ایه 17 منظور از این اتش چیست؟ برای چی خدا اتششان را خاموش میکند منظور از ظلمات چیست؟ ایا منظور این است که وقتی میخواهند بیایند به راه راست خدا نور را از سر راهشان برمیدارد.
التماس دعا.
هوالعلیم
1 از کتابهای مرحوم آیة اللَه شهید سید عبد الحسین دستغیب رضوان اللَه علیه استفاده کنید.
2 منظور از آیه این است که خداوند اسباب نکبت و بدبختی را برای افرادی که به دنبال آن هستند فراهم می نماید.