گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 572
تاریخ ثبت 1439/02/15
سؤالی در مورد کتاب عرفان عملی دکتر یحیی یثربی


در کتاب عرفان عملی در اسلام (دکتر یحیی یثربی )که کتاب درسی دانشگاه نیز می باشد مطلبی به شرح ذیل نقل شده است ((ابوعبید بسری می گفت: خدای بزرگ بندگانی دارد که از یافته های پایانی سیر و سلوک چیزهایی در همان مراحل آغازین کار به آن ها نشان می دهد)) عرفان عملی در اسلام. دکتر یحیی یثربی .ص111.
سؤال بنده این است که آیا ممکن است یک سالک که تازه در مرحله یقظه است تجربه مراحل فنا و توحید را داشته باشد؟ و ایا این حالت برای عموم سالکان است یا افرادی خاص؟و کلا سالکی که از اول چنین تجاربی را کسب میکند چرا باید دوباره از منزل اول شروع به حرکت کند؟
هوالعلیم
البتّه در بعضی از افراد ابتدای سیر آنان با برخی از تجلّیات و ظهور و بروز حالات و جذبه های روحی همراه می باشد که این مسئله با آنجه در نهایت سیر برای ایشان پیش می آید تفاوت دارد.