گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 574
تاریخ ثبت 1439/02/15
سیر و سلوک

با سلام. در کتاب روح مجرد آمده است که مرحوم حضرت آقای حداد رضوان اللَه علیه فرموده اند: مرحوم آقای انصاری از یک راه سالکان را در راه سلوک سیر می داده اند و من از سه طریق. منظور آقای حداد از سه طریق، چه طرق و راههایی بوده است؟
هوالعلیم
بنده در این مورد چیزی از مرحوم حدّاد نشنیدم.