گروه پرسشاخلاق وعرفان
کدرهگیری 578
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

سیر و سلوک


میخواستم بدانم مراتب سیر و سلوک چگونه است؟

درضمن چند درصد از سیر و سلوک به ریاضات بستگی دارد؟ اذکار چقدر تاثیر دارند؟

درضمن برای من که16 ساله ام هم هم ممکن است مکاشفه ایجاد بشود؟

هوالعلیم

رساله لب اللباب و سیر و سلوک بحرالعلوم را مطالعه بفرمایید.