پرسش و پاسخ های مربوط به رساله لب اللباب

تعداد: 2
پرسش: ایا سیر و سلوک معنوی برای همه واجب عقلی است

کد: 672گروه: اخلاق وعرفان

با سلام. با توجه به علاقه ذاتي به پيمودن راه كمال شروع به مطالعات كتب مختلفي در باره حالات كساني كه به عنوان عارف شناخته شده اند كردم از جمله روح مجرد. سؤال من اين است:

آيا طي مراحل و منازل سير وسلوك كه حضرت علامه در رساله لب الباب ذكر كرده اند بر همه پيروان كمال واجب عقلي است و اگر كسي در اين دنيا سير انجام ندهد و فقط واجبات و محرمات خود را رعايت كرده و به دنبال استاد و ديگر لوازم راه نرود مشمول زيان خواهد شد؟

ايا غايت هدف و كمال انسان فنا در ذات حضرت حق است؟‌ اگر بله آيا بايد در اين دنيا همه مراحل طي شود؟

و سؤال اخر اينكه حالاتي كه براي سالك نقل شده از جمله بيخودي و عدم اداره زندگي در مراحلي از سلوك را مي توان عموميت داد و براي همه ( طالبان حقيقت) تصور كرد؟

آيا با ظهور امام زمان علیه السلام همه انسان هايي كه طالب هستند عارف و فاني در ذات خدا ميشوند؟با تشكر

هوالعلیم

1. قطعاً دچار خسران خواهد شد .

2. بلی و باید انسان به سیر در راه خدا اهتمام داشته باشد چه در این دنیا برسد یا در آخرت .

3. هر حال مختص همان صاحب حال است و نمی توان سرایت داد .

4. انشاء اللَه .

پرسش: سیر و سلوک

کد: 578گروه: اخلاق وعرفان

میخواستم بدانم مراتب سیر و سلوک چگونه است؟

درضمن چند درصد از سیر و سلوک به ریاضات بستگی دارد؟ اذکار چقدر تاثیر دارند؟

درضمن برای من که16 ساله ام هم هم ممکن است مکاشفه ایجاد بشود؟

هوالعلیم

رساله لب اللباب و سیر و سلوک بحرالعلوم را مطالعه بفرمایید.