گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 589
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت تسلط بر افکار

بسمه تعالی
با عرض سلام
چگونه میتوان بر افکار مسلط شد و به آنها نظم داد؟
هوالعلیم
عدم توجّه به افکار و تخیّلات بیهوده و آنها را از ذهن دور کردن و پیش از انجام هر عملی لحظاتی قبل به اطراف و جوانب آن فکر نمودن.