گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 594
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت و کمیت نفی خواطر

سلام علیکم
با آرزوی توفیقات روز افزون شما و علو درجات مرحوم علامه تهرانی، از علامه طباطبائی ره نقل شده که اسرع طرق نفی خواطر توجه به نفس می باشد . اینجانب رساله الولایه علامه و رساله لب اللّباب ایشان و ... را هم مطالعه نموده ام لکن روش ، کیفیت و کمیت ، آن را نفهمیده ام خواهشمندم مرا در این خصوص راهنمائی فرمائید و نشانه های انجام صحیح و غلط آن را تبیین فرمائید
متشکرم
هوالعلیم
در مسئله توجّه به نفس زدودن تخیّلات وخطورات در زمانی خاصّ است وبه طور کلّی هر فکر و ذکری را از ذهن دور نمودن و پس از این به عمق حقیقت نفسغور نمودن و خود را در آنجا یافتن است.