گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 600
تاریخ ثبت 1439/02/15
لااله الا اللَه انت سبحانک انی کنت من الظالمین

با سلام و احترام
درخصوص لااله الا اللَه انت سبحانک انی کنت من الظالمین وقف در کدام قسمت است؟ یا اصلا وقفی ندارد و یکپارچه است ؟
لااله الا اللَه انت سبحانک، انی کنت من الظالمین .
لا اله الا اللَه انت، سبحانک انی کنت من الظالمین .
لا اله الا اللَه، انت سبحانک، انی کنت منالظالمین .
هوالعلیم
مورد دوّم