گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 603
تاریخ ثبت 1439/02/15
لزوم همّت در سلوک

سلام علیکم مدتی است من و شوهرم در باب سلوک با هم بحث می کنیم ولی برای ما این سؤال پیش آمده که انسان های معمولی مثل ما چگونه می توانند مثلا به فنای ذات که خود بزرگان در آخر عمر خود به آن می رسیدند برسیم؟ یا کدام فرد معمولی مثل ما غیر از آنانی که در کنار امام معصوم علیه السلام بودند به نهایت غایت خود رسیده اند؟ ما همین قدر که فقط از روی زمین کنده شویم و پری بزنیم و یا وسیله امتحانی بشویم برای امثال شما تا به فوز عظیم برسید و... لطفا اگر ما اشتباه می کنیم بفرمایید کدام افراد عامی مثل ما به غایت خود رسیده اند؟
هوالعلیم
مگر افرادی که به مقامات عالیه رسیده اند با دیگران فرق داشتند!؟ و خداوند آنها را از اوّل طور دیگری آفریده بوده است؟ شما هم اگربخواهید و همّت کنید و به دستورات بزرگان عمل نمائید و مطلب را شوخی نگیرید إن شاء اللَه خواهید رسید.