گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 604
تاریخ ثبت 1439/02/15
مجاهده نفس

بسم اللَه الرحمن الرحيم براي آنکه زمينه وجوديمان را براي ورود به راه سلوک بيشتر کنيم بهتر است چه کار کنيم؟
هو العالم
زمینه وجودی هر کس همان کیفیّت خلقت اوست که مشرّف به شرف خلیفة اللَهی می باشد و استعداد وصول به مقام معرفت ذات پروردگار بواسطه سلوک و مجاهدت و ریاضات شرعیّه را دارد. پس برای همه افراد زمینه موجود است ولی بعضی از این فرصت استفاده نموده به تربیت و تزکیه نفس می پردازند و بسیاری از افراد از این مطلب غفلت می ورزند و این مسائل را سرسری می گیرند و چه بسا با تمسخر و استهزاء با آن برخورد می کنند و به اهل معرفت خرده می گیرند، اینان افرادی هستند که سرمایه وجودی خود را به هلاکت سپرده هیچ طرفی از این درّ گرانمایه که خداوند در وجود آنان به ودیعت نهاده است نمی بندند.