گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 605
تاریخ ثبت 1439/02/15
مراتب شهود

آيا افراد عادي هم مي‏توانند مراتبي از شهود داشته باشند؟
هوالعلیم
شهود یعنی ادراک حقائق هستی و انتساب آنها به ذات پروردگار و این موضوع در هر عالمی به تناسب همان عالم برای انسان حاصل خواهد شد . در عالم ماده برای افراد عادی و در عالم مثال بصورت رؤیاهای صادقه و مکاشفات برای برخی دیگر و همینطور تا به بالاترها و لذا در آیه شریفه می فرماید:
سَنُريهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ في أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ .