گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 606
تاریخ ثبت 1439/02/15
مراقبه

بسم اللَه الرحمن الرحیم
آقا جان سلام علیکم
معمولا با توجه به شرایط جامعه امروزی و ناگزیر از رفت و آمد در آن و مهم تر از این، نقصان تامّ نفوس امثال بنده، هر چند هم سعی کنیم نگاهمان را حفظ کنیم و در عمل مراقبت کنیم اما باز قلوب سراسر شیطانی مان تمایل به دیدن و یا حتی مسائلی بالاتر از این را دارد. حال می خواهم راهنماییمان نموده و دستوراتی را مرقوم بفرمایید.
التماس دعا
هوالعلیم
دستور همان مراقبه است و چیز اضافه ای بنده نمی دانم.