گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 609
تاریخ ثبت 1439/02/15
مراقبه شرط اصلی بدست آوردن توفیق

ما انسانها گاه دُچار سلب توفيق مي‏شويم . چگونه منشأ اين سلب توفيقها را پيدا كنيم ؟
هوالعلیم
مراقبه شرط اصلی حرکت و توفیق است و هر چه در تحصیل آن بیشتر بکوشیم بر توفیق اضافه می شود و الا خیر.