گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 61
تاریخ ثبت 1439/02/15
فتبارک اللَه احسن الخالقین

با سلام و عرض ادب چرا خالقین در آیه شریفه فتبارک اللَه احسن الخالقین جمع است مگر خداوند احد نیست ؟ و نمی بایست میشد فتبارک اللَه الحسن الخالق
هوالعلیم
خالق در اینجا به معنای فاعل است نه اصل خلقت.