گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 612
تاریخ ثبت 1439/02/15
مشکلات راه

با سلام محضر عبد خدا! بنده به مدت چند هفته ای میباشد که ان شاءاللَه گام در مسیر سیرو سلوک نهاده ام و کارها و اعمال عمومی در این زمینه را انجام میدهم اما در این چند شب گذشته اجنه به خواب همسرم می آیند و ایشان را آزار میدهند طوری که با داد از خواب بر می خیزند ولی بنده تا حد زیادی از آنها نمیترسم و تنها در هنگام خواندن نماز شب کمی سر و صدای عجیب از اطراف منزل به گوش من میرسد و احساس میکنم که مرا نگاه میکنند. چون در ابتدای مسیر این راه قرار دارم از شما تقاضای کمک و راهنمایی در این خصوص را دارم. اجرکم عند اللَه
هوالعلیم
توجّه نکنید خود به خود برطرف می شود.