گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 613
تاریخ ثبت 1439/02/15
مشکلات راه سیر و سلوک

بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمة اللَه
من به تازگی در این مسیر قرار گرفتم و مشکلات عدیده ای با همسرم دارم.
در حالی که ایشان خود آشنایی با تمام این مسائل دارند و اصلا خود ایشان مرا در چنین مسیری قرار دادند و در ابتدا ایشان مرا با این مسائل آشنا کردند .
ولی در حال حاضر حتی نمازشان را با اصرار من می خوانند . ولی خود علاقه مند به این مطالب و مسائل هستند و بیشتر مواقع از من راجع به مطالبی که گذشته سؤال میکنند.
با توجه به اینکه نظر بر این است که مطالب را در اختیار هر کسی نگذاریم . من چگونه نسبت ایشان عمل کنم . آیا اشکالی دارد که ایشان را دعوت کرده و بخواهم که مسیرش را عوض کند یا باید به حال خود بگذارم در حالی که خود به شدت نیاز به همراهی ایشان دارم.
هوالعلیم
با مهر و محبت می توانید در ایشان امید ونشاط وطراوت بوجود آورید.