گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 614
تاریخ ثبت 1439/02/15
مضرّ بودن صیغه موقّت برای سالک

بسم اللَه الرحمن الرحیم
حضرت آیت اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی سلام علیکم. خواهشمند است به سؤال ذیل پاسخ بفرمائید:
از یکی از رفقای روحانی شنیده ام که حضرت علامه آیت اللَه سید محمد حسین طهرانی رضوان اللَه علیه فرموده اند:
الف) با توجه به اینکه صیغه(متعه) حلال است ولی یک عمل حرام سلوکی است.
ب) برای سالک، یک زن بس است و تعدّد زوجات باعث مشغله فکری میشود.
1. آیا مطالب اظهار شده فوق را از قول آن ولی الهی تأیید میفرمائید؟ 2. نظر حضرتعالی در این رابطه به خصوص توسط رفقای روحانی متأهل چیست؟ با تشکر از لطف شما.
هوالعلیم
ایشان لفظ حرام استعمال نکرده اند ولی آن را در غیر از ضرورت خوب نمی دانستند، بطور کلّی هر چیزی که باعث مشغله فکری شود برای سالک مضرّ است بخصوص این مسئله!