گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 615
تاریخ ثبت 1439/02/15
مضر بودن خروج انسان از منزل در هنگام شب

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
1 شب بيرون رفتن براي همه ي افراد چه زن چه مرد و چه بچه مضر است؟
2 برای کدامیک مضرتر است؟
باتشکر فراوان.
هو العلیم
برای زنان بیشتر است.