گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 616
تاریخ ثبت 1439/02/15
مطالعه کتب مرحوم علّامه طهرانی

سلام با توجه به اینکه من دانشجو هستم و نمیتوانم و وقت ندارم تمام کتابهای مرحوم علامه طهرانی را بخوانم می شود بگوئید کدامیک از این کتابها را بخوانم برای فتح باب کفایت میکند؟ آیا اگر تمام کتابها را بخوانم و عمل کنم برایم فتح باب میشود؟ در جایی از کتابهای مرحوم طهرانی خواندم که نوشته نیاز به استاد هست من در اهواز زندگی میکنم امکان رفتن به شهر دیگری برایم نیست از طرفی آدمی هستم که نمیتوانم با خواندن کتاب به تنهایی وارد سیرو سلوک بشوم و نیاز دارم که یک استاد کامل کمکم کند در شهر ما کسی نیست و از طرف دیگر افرد شیاد زیاد هستند و نمیخواهم در دام آنها بیفتم اگر لطف کنید کمکم کنید و بگوئید با توجه به این موارد من چکار باید بکنم آیا امکانش هست که شماره ایی از خودتان یا یکی از شاگردان مورد اطمینان خودتان را بدهید یا اصلا کسی را در اهواز یا شوشتر میشناسید که من بتوانم از او استفاده کنم؟ ممنون
هوالعلیم
روزی یک صفحه بخوانید کافیست.