گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 617
تاریخ ثبت 1439/02/15
معاشرت با افراد

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام عليكم
شما در عنوان 179 فرموديد كه بدترين چيز براي سالك ، شنيدن اخباري است كه فكر او را به خود مشغول كند. خانواده ي شوهرم با آنكه از رفقا هستند ولي خيلي حرف هايي مي زنند كه فكر مرا به خود مشغول ميكند؛ در صورت تذكر دادن يا كم كردن ارتباط، ممكن است موجب ناراحتي آنها و سپس ناراحتي شوهرم شود. لطفا بفرماييد وظيفه ي من چيست؟وقتي چنين حرفهايي ميزنند چه كنم كه بر من اثر سوء نگذارد؟باتشکر فراوان.
هو العلیم
توجه نکنید.