گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 619
تاریخ ثبت 1439/02/15
معنای کدورت

كدورت يعني چي؟ چه كارهايي كدورت مياره؟ چه كارهايي كدورت از بين مي بره؟
هو العلیم
کدورت یعنی احساس دوری و قبض نسبت به پروردگار و توبه و قرائت قرآن و استغفار آنرا از بین می برد.