گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 62
تاریخ ثبت 1439/02/15
مراد از تفقه در قرآن و روايات

مراد از تفقه كه در قرآن و روايات آمده چيست؟
هوالعلیم
پی بردن به حقائق وحیانی از طرق و مسیر های معیّن و تعریف شده که توسط حضرات معصومین علیهم السلام از ناحیه اولیای الهی و عرفاء باللَه بدست ما می رسد.