گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 620
تاریخ ثبت 1439/02/15
معنای محاسبه

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با عرض سلام ، سؤال بنده راجع به کیفیت محاسبه میباشد. لطفا تفصیلا پاسخ بفرمایید و در صورت شرح در سخنرانی ها یا کتب ذکر نمایید. با تشکر
هوالعلیم
محاسبه یعنی انسان تمام کارهای روز خود را از خوبی و بدی در نظر آورده و شکر خدا را بر خوبی ها و استغفار بر بدی ها بنماید.