گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 626
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه اکتساب معرفة النفس

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم آقا علم معرفت النفس چیست؟ چگونه یاد بگیریم؟ در کتب علامه در کدام قسمت است؟ چگونه خود را بشناسیم؟
با این همه جهل چگونه مقابله کنیم؟
هوالعلیم
معرفة النّفس بواسطۀ مراقبه و تربیت سلوکی حاصل می شود و خواندنی نیست.