گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 630
تاریخ ثبت 1439/02/15
نزدیکترین راه برای نفی خواطر

با سلام در دستور عرفا، اقرب طرق نفي خواطر از راه توجه به نفس معرفي شده است. نظر به دست يا پا و ... مشخص است ولي كيفيت نظر به نفس را نمي دانم آيا بايد به ضربان قلب، تنفس، احساسات يا افكارم ويا ... توجه كنم؟ لطفا كيفيت و كميت عملي اين كار را تشريح فرمائيد و اگر كتاب سودمندي هم در اين زمينه هست معرفي فرمائيد خدا خيرتان دهد با تشكر
هوالعلیم
پاسخ این سؤال قبلا داده شده است.
سؤالات مرتبط