گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 631
تاریخ ثبت 1439/02/15
نماز در زمان اداری

سلام علیکم
بنده 28جلسه از جلسات پرسش و پاسخ شما را با جان و دل گوش دادم و تقریبا تمام پرسش های من حل شده ولی جزئی باز مانده.
ما با اجازه ی بعضی از شاگردان شما که خود شما فرمودیدکه از در امورات مان به آنها مراجعه نمائیم در حوزه های علمیه و مدیریت حوزه علمیه مشغول تدریس وکار اداری شده ایم.
1 باتوجه به افکار برخی مدیران مساله نماز جماعت در زمان اداری چگونه است؟ حجیت زمان اداری بر ما چقدر است؟ یعنی تمام زمان ما باید منحصر در انجام کار اداری گردد؟
2 برگزاری برخی از جلسات مثل صبحگاه و زیارت عاشورا چگونه است؟
3 اصل کار اداری در چنین مکان هایی که در ارتباط با طلاب است چگونه است ؟ آیا مورد تایید شماست یا خیر؟
و بطور کلی آنچه لازم است در این زمینه ما را آگاه فرمائید که سؤال بسیاری از دوستان و رفقاست
هوالعلیم
1
به اندازه خواندن نماز حقّ دارید که از وقت استفاده کنید.
2
منظور چه جلساتی است؟
3
باید موازین رعایت شود.