گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 632
تاریخ ثبت 1439/02/15
نهایت انسان به چه می رسد

بسم اللَه ارحمن الرحیم
با سلام و عرض ادب می خواستم بپرسم :
۱) تعریف انسان در اسلام چیست؟
۲)نهایت انسان کجاست؟
هوالعلیم
انسان حقیقتی است که از ذات باری با استجماع و مظهریّت کلیه صفات و اسماء جلالیه و جمالیه به این عالم نزول یافته است ونهایت آن برگشت به آن نقطه از روی فهم و ادراک و شعور و بصیرت است که مقصود و منظور ازکمال انسان همین است.