گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 633
تاریخ ثبت 1439/02/15
واقعیت و عدم واقعیت شانس

خدمت حضرت اقا سلام عرض میکنم میخواستم بدانم ۱ایا مساله شانس در امور دنیا وجود دارد و یا چیزی بدون ریشه و واقعیت است؟با تشکر ۲ در صورتی که در اثر نادانی و نااگاهی در مسیر تربیت فرزندان کوتاهی کرده باشیم و نتایج ان عذاب دهنده و ناراحت کننده همچنان باقی مانده باشد ایا برای جبران هنوز راهی باقی مانده است؟
هوالعلیم
شانس واقعیّت ندارد و همیشه برای جبران مافات، میتوان اقدام نمود