گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 636
تاریخ ثبت 1439/02/15
تقرب به خدا

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
در یکی از سخنرانیهای رفقا،ایشان میفرمودند زن باید در هنگام ظرف شستن همان حالی را داشته باشد که در حرم سید الشهداء دارد.
1)آیا این سخن صحیح است؟
2)اگر بله،چطور این حال را در خود ایجاد کنیم؟باتشکر
هوالعلیم
البته طبیعی است که درحرم اولیاء الهی حال وتوجه انسان بیشتر و صفا ونورانیّت خاصّی حاصل خواهد شد.ولی شاید مقصود ایشان این باشد که در همه حال انسان باید از حضور خود در پیشگاه پروردگار غافل نباشد.