گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 639
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم رفتن به پشت بام یا حیاط منزل در شب برای بانوان

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
در شب در پشت بام یا بالكن یا حیاط منزل بودن براي خانمها ضرر شب از منزل بيرون رفتن را دارد؟ آیا برایشان ضرر دارد؟ باتشکرفراوان.
هوالعلیم
اشکالی ندارد.