گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 642
تاریخ ثبت 1439/02/15
خارچ نشدن زنان از منزل در هنگام شب

بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
1 بیرون رفتن بانوان و مخدرات در شب از نظر سلوکی و شرعی چه حکمی دارد؟ و اگر رفتن به حرم باشد چطور؟
2 ماندن خانمها در تمام شب در حرم، برای نماز و زیارت ، چگونه است ؟ و اگر این خانم شوهر نداشته باشد آیا باز هم ماندن درشب در حرم برای او خوب است؟
3 وظیفه اصلی خانمها برای جلب رضایت خداوند و رضایت امام زمان علیه السلام چه می باشد؟
4 احساس زن نسبت به شوهر خود و نوع برخوردش چگونه باید باشد؟
با تشکرو دعا برای شما
هوالعلیم
1 بهتر است نروند.
2 خوب نیست.
3 هر چه آنها گفته اند عمل کنند.
4 طبق دستور شرع.