گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 643
تاریخ ثبت 1439/02/15
قرائت قرآن در ایّام بارداری

سلام علیکم
خواندن دعاها و سوره های خاصی که در ماههای بارداری از ائمه نقل شده مثلا در ماه اول صبح های جمعه سوره یاسین را می توانیم انجام دهیم؟ یا یاید با اجازه باشد؟
هوالعلیم
اشکالی ندارد.