گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 644
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیّت پوشش بانوان در منزل

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم معادشناسی ج3 ص137: " به زنهایی که بدون مقنعه باشند گرچه در منزل، جن علاقه دارد. البته اصناف کفار از جن". با توجه به این مسئله، ما خانمها باید در منزل هم موهای خود را بپوشانیم و لباسهای کاملا پوشیده بر تن کنیم؟ و در غیر این صورت مورد علاقۀ اجنه قرار میگیریم؟ لطفا این مطلب را کاملا توضیح بفرمایید. با تشکر فراوان
هوالعلیم
اگر لباس متعارف باشد اشکالی ندارد.