گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 645
تاریخ ثبت 1439/02/15
وصول بانوان به مقام فناء فی اللَه

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علی آل یس
سلام علیکم و رحمه اللَه می خواستم از خدمت شما بپرسم آیا زنان هم به مقام فناء اللَه می رسند؟ اگر انسان در گذشته عکس یا فیلم بی حجاب دست افراد غیر داشته باشد و اکنون که توبه کرده و پشیمان است و می خواهد در راه خداوند حرکت کند باید چه کند؟ با اینکه دسترسی به آنها امکان ندارد؟ لطفا مرا راهنمایی فرمایید
هو العلیم
1ـ بلی
2ـ تا جائیکه می تواند باید آنها را جمع کند.