گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 646
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا ارتکاب به معاصی انسان را از طریق الی اللَه خارج می کند؟

سم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم(آقا خیلی مخلصیم)
باعرض خسته نباشید خدمت حضرت آقا
آیاگناه کردن انسان را از راه خارج میکند؟ و در چه صورت انسان استدراج میشود؟
باتشکر ازخدمت حضرت آقا والتماس دعا
هو العلیم
1ـ خیر اگر انسان پشیمان شود و توبه کند باکی بر او نیست. و اگر انسان به گناه ادامه دهد کم کم از ایمان او کاسته می شود و گناه برای او آسان تر می شود و به این حالت استدراج گویند.