گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 648
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا سیر و سلوک إلی اللَه ملازم با مکاشفه است؟

بسم اللَه الرحمن الرحيم سلام عليكم سئوالی برای بنده پیش آمده که درخواست دارم در صورت صلاحدید سئوال بنده را جواب بدهید آیا می شود گفت هر کسی که در سلوک یا معنویت به رتبه ای برسد حتما اهل مکاشفه خواهد شد؟ و احتمال دارد که کسی در راه سلوک باشد و لی اهل مکاشفه نباشد؟ سئوال 2 : وظیفه شخصی که برنامه های زندگی خود را بر اساس فرمایشات استاد خود و مرجع خود پایه ریزی میکند در وقتی که بین نظر استاد و مرجع با نظر رهبر یا حاکم شرع اختلاف باشد چیست ؟ با تشکر از حضرتعالی
هوالعلیم
1 بلی ممکن است و بطور کلی مکاشفه شرط تحقّق سیر سالک نیست ولی تحوّل فکری و گرایش ها و امیال از لوازم سیر و سلوک است.
2 این مطلب را مرحوم علّامه طهرانی در کتاب وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسلام بیان کرده اند.