گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 652
تاریخ ثبت 1439/02/15
وصایت ظاهری وباطنی

سلام عليكم. اگر يك عارف كامل براي بعد از خودش وصي اي مكتوباً مشخص كند و به بعضي از شاگردانش هم اجازه دستگيري لساني بدهد ، آيا آنها هم بايد دوباره به وصي مشخص شده رجوع كنند؟ آيا وصايت باطني امري الزامي است ؟ علي الظاهر حضرت اقاي حداد بصورت غيرمستقيم و مرحوم علامه طهراني بصورت مستقيم بر امر وصايت باطني خودشان از جانب آيت اللَه قاضي اذعان داشته اند. آيا از تلامذه ي مرحوم قاضي افراد ديگري هم بر اين اصل معتقد هستند ؟ اين قضيه بسيار باابهت است . چون وصي باطني را بايد باطناً پذيرفت در غير اينصورت نتيجه جز محروميت نيست . ممنون
هوالعلیم
اطاعت از وصیّ ظاهری برای سایر شاگردان لازم نیست چنانچه در کتاب اسرار ملکوت آمده است. ولی اگر وصایت باطن برای فردی روشن شد باید اطاعت کند.