گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 654
تاریخ ثبت 1439/02/15
بزرگترین خواسته سالک

اگر روزى قرار شد كه خداوند متعال، يك آرزوى شما را برآورده كند، در اين صورت بهترين و مهمترين آرزو و خواسته حضرتعالى از خداى سبحان چه خواهد بود؟
هوالعلیم
عبودیّت و بس!