گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 657
تاریخ ثبت 1439/02/15
مقام ولایت بالاتر است یا نبوت؟

با سلام. مقام ولایت بالاتر است یا نبوت؟
هوالعلیم
ولایت