گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 660
تاریخ ثبت 1439/02/15
آموختن علم جفر

با سلام.
آیا آموختن علم جفر در شرع مقدس اسلام جایز است ؟
آموختن علوم غریبه به غیر از احضارات و جادوی سیاه اشکال دارد؟
لطفا در صورت امکان دستوری برای نفی خواطر مرحمت فرمائید.
با تشکر از عنایت جنابعالی.
هوالعلیم
1 تأکیدی بر این مطلب در شرع نیامده است.
2 باعث اتلاف عمر و از دست رفتن فرصت ها است.
3 نفی خواطر با مراقبه حاصل می شود.