گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 665
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفسیر مقام فنای ذاتی سالک در ذات احدیت

بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم ضمن تشکر لطف نموده این اشعار را ترجمه نمائید .
باده از ما مست شد نی ما از او*** قالب از ما هست شد نی ما از او***
ما چه باشد در لغت اثبات نفی***من نه اثباتم منم بی ذات و نفی***
_______________________________________________________
چون محمد پاک شد از نار و دود *** هر کجا رو کرد وجه اللَه بود***
نام احمد چون حصاری شد حصین *** تا چه باشد ذات او روح الامین***
هوالعلیم
در این اشعار توجه به مقام فناء ذاتی سالک در ذات احدیّت است چه ذات رسول خدا صلی اللَه علیه و آله وسلم و چه سایر اولیاء اللَه که به این مرتبت نایل شده اند و در این مرتبت تجلّی ذات احدیّت بر ذات سالک است که بواسطه آن سایر نشآت و مراتب وجودی او تکوّن پیدا می کند چنانچه نسبت به رسول خدا صلی اللَه علیه و آله و سلم موجب تحقق مقام واحدیّت و علّت العلل همه مخلوقات و متکوّنات خارجیه گردیده است.
و از این لحاظ حضرت مولانا قدس اللَه نفسه می فرماید : که تجلی ذاتی حق است که به عنوان علّت اصلی و ظهور ذاتی موجب تحقق نشآت ربوبی شده است و آن تجلّی مقدّم بر آن نشات خواهد بود . زیرا مقام ذات مقدّم بر مقام اسم و رسم و صفت است.