گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 668
تاریخ ثبت 1439/02/15
تلخیص مطالب اولیاء

حقير سابقاً نوارهاي مجالس شرح حديث عنوان بصري را گوش کرده و هر مجلس را در يک صفحه خلاصه و يادداشت برداري مي کردم . ولي چون ديدم غالبا نمي توان عين عبارت را واو به واو يادداشت کرد و اين خلاصه برداري ها ممکن است بعدا مورد استفاده خودم يا ديگران قرار گيرد و ... . و چون در نقل کلام بزرگان نقل واو به واو کلام ايشان مورد تاکيد بود از ادامه ء خلاصه نويسي منصرف گرديدم ؟ حال ميخواستم حقير را راهنمايي بفرماييد که آيا اين کار را ادامه بدهم يا اينکه از خلاصه هاي قبلي هم صرف نظر کنم ؟ و همينطور کتابهاي مرحوم علامه طهراني (رضوان اللَه تعالي عليه) را خلاصه نويسي مي کردم . چون تمام عبارات داخل خلاصه نيست . به نظر شما آيا اين کار مفيد فايده است که مثلا يک کتاب را مثلا در پنج صفحه خلاصه کنيم؟
هو العالم
درباره کتابهای مرحوم علّامه طهرانی رضوان اللَه علیه بهتر است هر درس را چند بار مطالعه کنید آنگاه برداشت خود را در چند سطر بروی کاغذ بیاورید. و همین مطلب در مورد نوار نیز صادق است.