گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 669
تاریخ ثبت 1439/02/15
چرا مثنوی با نام خدا شروع نمی شود؟

با سلام
آثار اکثر بزرگان ادب با نام و یاد خداوند آغاز میشود
چرا مثنوی معنوی ابتدا با "بشنو از نی " آغاز میشود و نه با نام خدا؟
هوالعلیم
این مسئله اختصاص به مثنوی ندارد،علاوه بر آن مثنوی با دیباچۀ خود مولانا آغاز شده است.