گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 67
تاریخ ثبت 1439/02/15
معنای تاویل و تفسیر به رای

1 آیا برداشت نکات دلخواه از آیات قرآن ، تفسیر به رأی است ؟
2 آیا تأویل آیات به امام زمان که در روایات به این صورت تأویل نشده ، اشکال دارد ؟
3 چرا اکثر آیات قرآن را می شود به راحتی ترجمه کرد ولی عبارات نهج البلاغه اینطوری نیست و نیاز به مراجعه به لغت نامه دارد ؟
هوالعلیم
1 هر برداشتی باید بر اساس ملاک باشد و دلیلی او را همراهی نماید.
2 انسان سرخود نمی تواند آیه ای را به مصداقی حمل نماید.
3 مبنای نزول آیات بر سلاست و روانی است اما در کلام مولی امیرالمؤمنین علیه السلام ایراد الفاظ متقن عربی لحاظ شده است.