گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 670
تاریخ ثبت 1439/02/15
اذکار بدون سند روایی

آیا به ادعیه ای که سند روایتی ندارند و از سوی عرفای کاملی مانند مرحوم قاضی توصیه شده اند، می توان عمل کرد؟ البته برخی از آنها را می توان در ذیل استحباب مطلق ذکر خدا، پذیرفت، اما اولاً برخی از آنها دارای الفاظ غریبی است که نه تنها در روایات دیگر نیست بلکه در زبان عرب نیز استعمال نشده (مانند ذکر یا طهر...یا طیهور یا طیهار که از مرحوم قاضی در مطلع الانوار ج2 ص 115 نقل شده)، ثانیاً به این ترتیب باب استنادات به غیر معصوم باز می شود.
هوالعلیم
انشاءاللَه به پاسخ این سؤال در جلسات عنوان بصری مشغولم و پس از اتمام آن به صورت مقالهای در دسترس قرار خواهد گرفت. کلام ولیّ کامل الهی، از سرچشمه نفس معصوم علیه السلام نشأت میگیرد.