گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 671
تاریخ ثبت 1439/02/15
نیت گناه

با سلام خدمت استاد محترم و بزرگوار ميخواستم بدانم اگر شخصي در ذهن خود نيت گناه داشته باشد و با خود بگويد که حتما اين کار را انجام ميدهد، ولي بعدا به دليل رضا و ترس از خدا و يا مسایل دیگر انجام ندهد آیا این گناه به پای او نوشته میشود ؟
هوالعلیم
خیر