گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 674
تاریخ ثبت 1439/02/15
اولیاء الهی

با سلام و عرض ارادت خدمت حضرت آیة اللَه حسینی طهرانی،سؤالی که از خدمت شما داشتم می خواستم ببینم1 آیا ما می توانیم اصل سلاسل عرفان و فقر محمدی صلی اللَه علیه و آله و سلم را(بجز مدعیان دروغین که خود را به عرفان و تصوف معرفی می کنند)چه آنهایی که سند انتساب سلسله آنها به طور مشخص به معصومین معین شده یا نشده را به صورت شاخه هایی از شجره طیبه الهی که تنه و اصل آن معصومین علیهم السلام بالاخص امیرالمومنین علیه السلام است و کملین از عرفا و اولیا تربیت شده در این مسیر را گل و یا حتی میوه بوستان ولایت حضرت محمد و علی علیهما السلام بدانیم.
2 و سؤال دیگر آیا اینکه در روایات معرفت امام معصوم زمان فوز عظیم و شرط اصلی اسلام معرفی شده(معرفت به نورانیت) این عرفان و معرفت همان حقیقت توحید حق جل و علا و همان فنای فی اللَه و بقاء باللَه است یا مرتبه فناء و بقاء باللَه چیز دیگری است با توجه به فرمایش حضرت رسول به حضرت امیر که فرمودند یا علی کسی خدا را نشناخت غیر از تو و من،کسی مرا نشناخت غیر از خدا و تو و کسی تو را نشناخت غیر از خدا و من.
3 در هر دوره زمانی چند نفر از اولیاء الهی(فرقی ندارد از کدامیک از سلاسل حقه)می توانند به مرتبه کمال خود و فناء فی اللَه و بقاء باللَه برسند و باصطلاح جز اقطاب(قطب به معنی کسی که قطب ولایت باشد و به معرفت امام زمان علیه السلام رسیده باشد و ولایت او مندک در ولایت حضرت صاحب الزمان باشد)باشند؟با توجه به مکاشفه ای که از یکی از شاگردان بزرگوار آقای سید هاشم حداد سلام اللَه علیه در کتاب دلشده یادنامه حضرت سید هاشم حداد نقل شده که ایشان دو نفر رجل الهی که یکی جناب آقای انصاری همدانی قدس سره و دیگری جناب سید هاشم حداد قدس اللَه سره العزیز است را در مقام قطب وقت برای دستگیری ازسالکان راه حق مشاهده کرده است،آیا این مکاشفه مربوط به سلسله عرفانی این بزرگوار بوده یا در کل عالم درآن زمان فقط این دو بزرگوار به چنین مقامی دست یافته بودند؟
4 آیا موت ارادی از شرایط رسیدن به توحید خلص و فنای فی اللَه و بقا باللَه است یا این دو یک حقیقت است یا فنی فی اللَه و بقا باللَه بالاتر است؟وآیا شخص سالک با رسیدن به موت ارادی و برپایی قیامت انفسیه آیا وارد عالم خلوص می شود یا از این عالم عبور کرده جزء عباداللَه المخلَصین می شود؟و آیا السلام علینا و علی عباداللَه الصالحین در نماز اشاره به همان مقام صلوحی دارد که بالاتر از خلوص است و علامه طهرانی سلام اللَه علیه در کتاب شریف لب اللباب به آن اشاره کرده اند که انبیاء عزام الهی در خواست لحوق به این مقام را از خداوند کرده اند به بعضی در آخرت وعده داده شده و به بعضی جوابی داداه نشده چو ن می خواستند با کسب فیض از انوار مقدسه حقیقت محمدیه صلی اللَه علیه و آله و سلم که در اعلا درجه صلوح هستند نقائص وجودی خود را بر طرف کنند ؟
با تشکر از حضرت عالی ببخشید که سؤالات طولانی شد.
هو العلیم
1ـ مگر غیر از اینست.
2ـ معرفت امام به نورانیت مشاهده جمیع مراتب کثرت است در عین شهود.وحدت.
3ـ آنچه این بنده از بزرگان شنیده ام در هر زمان فقط یک یا دو نفر تا بحال به معرفت و شهود مطلق دست یافته اند.
4ـ فناء باللَه بسیار بالاتر از موت اختیاری است و تا رسیدن به مرتبه خلوص راه بسیاری دارد.
5ـ اشاره به مقام صلوح است.