گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 675
تاریخ ثبت 1439/02/15
خیام

بسم اللَه الرّحمن الرّحيم
نظر شما راجع به حكيم خيام و رباعيات ايشان چيست؟ رباعي:
در كارگه كوزه گري رفتم دوش* ديدم دوهزار كوزه گويا و خموش* ناگاه يكي كوزه برآورد خروش* كو كوزه گر و كوزه خر و كوزه فروش
هو العلیم
ایشان فرد عالم و با تجربه ای بوده است و بیشتر از این بنده اطّلاعی ندارم.