گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 681
تاریخ ثبت 1439/02/15
صابیان

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
آیا صابیان از اهل کتاب هستند؟
با تشکر فراوان
هوالعلیم
خیر